Regler

Rygning 

Al rygning skal foregå udenfor. Det er ikke tilladt at ryge indendørs.  

 

Ryd op efter dig selv 

Det er ærgerligt at få sin PC ødelagt af andres efterladenskaber. Der er skraldespande flere steder i lokalet så du får nemt ved at rydde op efter dig selv. 

 

Opførsel

Der skal være plads til at alle kan være der, det koster ikke noget at GG, heller ikke selvom du taber. 

 

Færdsel på nettet

Alt adfærd på nettet skal være i overensstemmelse med Dansk lovgivning. Ved generel færdsel på nettet, husk at vise hensyn til din sidekammerat.

 

Sove til Nerdparty

Det er tilladt at sove ved sin plads, eller i de afmærkede områder.

 

Stole

Det er ikke tilladt at medbringe sin egen stol til Nerdparty.

 

Køkkenet

Det er ikke tilladt at befinde sig i køkkenet.

 

Admin reglen

Admins har sidste ord.